Psycholog
Psychoterapeuta i Superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Specjalista psychoterapii uzależnień i Superwizor z listy PARPA                                                                                               


Konsultacja Psychologiczna

Konsultacje psychologiczne, psychoedukacja, wsparcie psychologiczne – nie wymagające pogłębionej psychoterapii

 
Psychoterapia indywidualna   dorosłych

Pomoc psychologiczna zalecana osobom  doświadczającym zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychosomatycznych, po urazach i traumach, w trakcie i po rozwodach, rozstaniach, przeżywających trudności w relacjach osobistych, zawodowych, rodzinnych a także z samym sobą. Psychoterapia jest też formą wewnętrznego rozwoju, samodoskonalenia, poszukiwania siebie i swoich zasobów.


Superwizja

Metoda używana w konsultacjach, psychoterapii i innych dyscyplinach związanych z opieką nad zdrowiem psychicznym oraz kontaktach z osobami dotkniętymi psychologicznymi problemami zdrowotnymi. Obejmuje regularne spotkania terapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Superwizja polega na konsultowaniu pracy z pacjentem i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków psychoterapeuty w toku ustrukturyzowanej dyskusji. Celem superwizji jest pomoc terapeucie w przyjrzeniu się jego własnemu doświadczeniu w pracy z pacjentem, ewentualnym przeszkodom w tym kontakcie leżącym zarówno po stronie samego terapeuty jak i pacjenta, jak również zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych.


Psycholog on-line

 "psycholog on-line" to połączenie w pełni profesjonalnej pomocy psychologicznej wraz z zapewnieniem wszystkich standartów zachowania tajemnicy zawodowej z wymogami współczesnego świata. Sesje odbywają się za pośrednictwem komunikatora internetowego (SKYPE) bez konieczności wychodzenia z domu. W ramach usługi "psycholog on-line" oferuję pomoc psychologiczną oraz konsultacje 
Prywatna Praktyka Psychologiczna 
Agnieszka Kolano